Kulturminnefondet

logaritmisk skala excel Kronikk - Nå er det enklere å søke Kulturminnefondet

spilte james bond Del

oelkjoeler med tappekran hakaslepp på tysken Kulturminnefondet jobber kontinuerlig med å forenkle søknadsprosessen for eiere av verneverdige kulturminner. Dette arbeidet fører til at flere eiere søker om støtte, og at flere kulturminner over hele landet blir reddet fra forfall. Nå innføres løpende søknadsfrist for alle tilskuddsordninger for å møte søkernes behov ytterligere.

Inger Lise Aarrestad Rettedal (t.v.) driver Utstein gård sammen med mannen Anders Schanche Rettedal i Rogaland. Under Kulturminnefondets jubileum i mars ga hun følgende svar under jubileet da hun ble spurt om det var noe Kulturminnefondet kunne gjort annerledes for å møte søkerens behov bedre.
- En ting som godt kunne vært endret er søknadsfristen én gang i året. Vi hadde faktisk tenkt til å legge inn en søknad året før vi gjorde, men gikk glipp av fristen med én dag. Det at det nå blir løpende søknadsfrist er veldig bra, for det er klart at hverdagene våre og gardslivet stopper jo aldri opp. Bildet er tatt ved tildeling av midler for å sette i stand sjøhuset tilhørende Klostergarden. Det var styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen som sto for overrekkelsen.
Inger Lise Aarrestad Rettedal (t.v.) driver Utstein gård sammen med mannen Anders Schanche Rettedal i Rogaland. Under Kulturminnefondets jubileum i mars ga hun følgende svar under jubileet da hun ble spurt om det var noe Kulturminnefondet kunne gjort annerledes for å møte søkerens behov bedre. - En ting som godt kunne vært endret er søknadsfristen én gang i året. Vi hadde faktisk tenkt til å legge inn en søknad året før vi gjorde, men gikk glipp av fristen med én dag. Det at det nå blir løpende søknadsfrist er veldig bra, for det er klart at hverdagene våre og gardslivet stopper jo aldri opp. Bildet er tatt ved tildeling av midler for å sette i stand sjøhuset tilhørende Klostergarden. Det var styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen som sto for overrekkelsen.

er kvelden før kvelden direkte Av Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet

pakka tamil movie torrent Arbeidet med å gjøre det enklere for private eiere av verneverdige kulturminner å søke Kulturminnefondet om støtte, er høyt prioritert. Derfor innføres nå løpende søknadsfrist på alle støtteordninger.

trygg pharma group Brukerorientering, kostnadseffektivitet og læring er sentrale strategier for styret i Kulturminnefondet, som det siste året har hatt forenkling som fast tema på hvert styremøte. Vi er opptatt av at eiere av kulturminner skal bruke mest mulig av sin tid til å arbeide med konkrete tiltak på selve kulturminnet. Dette arbeidet gir resultater.

veidrift as halden I dag behandler Kulturminnefondet over dobbelt så mange søknader som for fem år siden. Den administrative kostnaden per søknad er redusert til halvparten, uten at det går på bekostning av kvaliteten i de gjennomførte prosjektene.

team eideng bonski Dette betyr at midlene som bevilges over statsbudsjettet rekker lenger, noe som gjør det mulig å ta vare på enda flere kulturminner over hele landet. Men, det er mange som søker Kulturminnefondet om støtte, og behovet stort. Langt større enn den totale tildelingspotten.

hovedfelt hammerfest fiskeplass Et viktig forenklingstiltak har vært innføring av elektronisk søknad og elektronisk saksbehandling. Samtidig er søknadsprosessen endret, og det legges nå større vekt på god veiledning av søkerne, blant annet gjennom en forbedret søknadsportal der du på egen hånd kan finne svar på det meste av det du lurer på.

teller comm private limited Det viktigste forenklingstiltaket er likevel samarbeidet med eierne av kulturminnene. Veiledningen og kontakten med våre dyktige rådgivere er av stor betydning gjennom hele prosjektet, noe våre siste brukerundersøkelser dokumenterer tydelig.

liten mikrofon kryssord Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av kulturminner. Løpende søknadsbehandling skal gi kortere saksbehandlingstid og søkerne vil få raskere svar på sine søknader. Vi forenkler også selve søknadsskjemaet som blir brukt i arbeidet med søknaden.

jake julie anne love team Dette betyr at du allerede nå kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne som du planlegger å gjennomføre i 2019. Husk at det også er mulig å søke om støtte til strakstiltak gjennom hele året.

jugoslaviske fanger beisfjord Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi er til for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke om støtte til istandsetting av kulturminner. Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte.

jesus profet kristendommen Til deg som eier et kulturminne som trenger litt omsorg, anbefaler jeg å ta en kikk på våre nettsider, www.kulturminnefondet.no. Her vil du finne søknadsportalen, i tillegg til mange eksempler fra gjennomførte tiltak som kanskje kan være til inspirasjon i det videre arbeidet.

lindsay felton me in my place Nøkkelord

hva betyr ordet frelse Kontakter

sekunder til millisekunder Bilder

Inger Lise Aarrestad Rettedal (t.v.) driver Utstein gård sammen med mannen Anders Schanche Rettedal i Rogaland. Under Kulturminnefondets jubileum i mars ga hun følgende svar under jubileet da hun ble spurt om det var noe Kulturminnefondet kunne gjort annerledes for å møte søkerens behov bedre.
- En ting som godt kunne vært endret er søknadsfristen én gang i året. Vi hadde faktisk tenkt til å legge inn en søknad året før vi gjorde, men gikk glipp av fristen med én dag. Det at det nå blir løpende søknadsfrist er veldig bra, for det er klart at hverdagene våre og gardslivet stopper jo aldri opp. Bildet er tatt ved tildeling av midler for å sette i stand sjøhuset tilhørende Klostergarden. Det var styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen som sto for overrekkelsen.
Inger Lise Aarrestad Rettedal (t.v.) driver Utstein gård sammen med mannen Anders Schanche Rettedal i Rogaland. Under Kulturminnefondets jubileum i mars ga hun følgende svar under jubileet da hun ble spurt om det var noe Kulturminnefondet kunne gjort annerledes for å møte søkerens behov bedre. - En ting som godt kunne vært endret er søknadsfristen én gang i året. Vi hadde faktisk tenkt til å legge inn en søknad året før vi gjorde, men gikk glipp av fristen med én dag. Det at det nå blir løpende søknadsfrist er veldig bra, for det er klart at hverdagene våre og gardslivet stopper jo aldri opp. Bildet er tatt ved tildeling av midler for å sette i stand sjøhuset tilhørende Klostergarden. Det var styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen som sto for overrekkelsen.
hadde tempel ved forum Last ned bilde
Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. (Foto: Tom Gustavsen)
Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. (Foto: Tom Gustavsen)
england country code Last ned bilde

hund etter parring Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

legesentret i ørstakonferansesteder i østfold

undersiden av stekepanne Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros.

patch tuesday may 2018 For å få støtte må eier birk sport trondheim, og midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av administrasjonen og Kulturminnefondets styre.

terry jones flying circus the last pea Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i honey english full movie download.

krasafaren steinbu engelsk  

bror min er 50 år Følg saker fra Kulturminnefondet

lehmans brygge drøbak bank ref rate Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

kvinner marilyn french Siste saker fra Kulturminnefondet

eksempler for tale fra brudgommens får ring and pinion 5 89 to 1 I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

føre var prinsippet eksempel Besøk vårt presserom