KS

sterk urinlukt barn Avhjelp mangelen på husdyrfôr nå

lip gloss armani review Del

renew office 365 hans knut skar KS støtter tiltakene som nå settes i gang for å avhjelpe mangelen på husdyrfôr og oppfordrer kommunene til å bidra i arbeidet slik at konsekvensene av tørken og svikt i avlingene begrenses.

Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Foto: Johnny Syversen
Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Foto: Johnny Syversen

check java version cmd Den varme og tørre sommeren har bidratt til sterk tørke og svikt i avlingene i store deler av landet. Dette medfører at det er betydelig mangel på fôr til husdyra både nå og til vinteren. For å unngå nedslakting av husdyrbesetninger settes det nå i gang ulike tiltak for å avhjelpe fôrmangelen, så som høsting av kornarealer til bruk som dyrefôr, import av fôr, og bruk av fôrressurser fra arealer som ikke er i bruk.

adresse pernille wettre - KS vil støtte opp rundt disse tiltakene og oppfordrer våre kommuner om å bidra til dette arbeidet. Tørken kan vi ikke få gjort noe med, men jeg vil oppfordre regjeringen til å etablere effektive tiltak for å sikre at gårdbrukere som opplever avlingssvikt, eller som stiller opp for andre, ikke lider økonomiske tap som følge av dette, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

barna per erik burud Landbruket er av våre mest betydningsfulle næringsvirksomheter i mange områder og sentral for å opprettholde landets egen matproduksjon. Et velholdt kulturlandskap er viktig også for å ivareta naturmangfold og som grunnlag for reiseliv og andre næringer.

natt over rhinen van gogh - Økt matproduksjon er av stor betydning for vår nasjonale beredskap. Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, avslutter Gunn Marit Helgesen.

william syndrom levealder under oernens tegn

Kommunens rolle innen landbruk omfatter blant annet:

  • Plan- og arealmyndighet
  • Konsesjonsmyndighet
  • Sørge for at bo- og driveplikt ivaretas
  • Forvalte en rekke økonomiske virkemidler i jord- og skogbruket
  • Ansvaret for at det finnes en veterinærvaktordning
  • Oppfølging av husdyrgjødselforskriften
  • Rådgivningsfunksjoner

største fjell i europa avfuktere test l

i kveld er det lov å være tore Nøkkelord

barn leker tegning Kontakter

dragon age wiki Bilder

Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Foto: Johnny Syversen
Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Foto: Johnny Syversen
mango lassi heathen clone Last ned bilde

sagene squash booking Lenker

metriske systemet si fat Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

lene marlin barnhvite liftgardiner stue

fred og frank wilkerson Følg saker fra KS

kjøpe svart arbeid spill candy crush Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

isabel hospital chennai Siste saker fra KS

herregardshavna barnehage nome kommune netent casino no deposit bonus I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

mahjong free games Besøk vårt presserom